اپلیکیشن واژگان ضروری انگلیسی دهم

اپلیکیشن واژگان ضروری انگلیسی دهم، روشی مناسب و بسیار عالی برای درک بهتر واژگان انگلیسی سال دهم می باشد. جهت استفاده از این اثر روی تصویر زیر کلیک کنید و اپلیکیشن را از کانال تلگرامی پیک نخبگان دانلود کنید.

 

  • اپلیکیشن عیدانه یازدهم

    ☑اپلیکیشن عیدانه یازدهم ☑ شامل آزمون، بازی آموزشی و جشنواره همراه با جایزه جهت استفاده از …
  • اپلیکیشن عیدانه دهم

    ☑اپلیکیشن عیدانه دهم ☑ شامل آزمون، بازی آموزشی و جشنواره همراه با جایزه جهت استفاده از این…
  • اپلیکیشن عیدانه نهم

    ☑اپلیکیشن عیدانه نهم☑ شامل آزمون، بازی آموزشی و جشنواره همراه با جایزه جهت استفاده از این …
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
پیک نخبگان: خلاقیت، نوآوری، پیشرفت

بررسی

اپلیکیشن عیدانه یازدهم

☑اپلیکیشن عیدانه یازدهم ☑ شامل آزمون، بازی آموزشی و جشنواره همراه با جایزه جهت استفاده از …