نمونه سوالات امتحانی پایه یازدهم

نمونه سوال میان ترم (دی ماه) ۹۶

نمونه سوال پایان ترم (خرداد ماه) ۹۷

نمونه سوال میان ترم (دی ماه) ۹۶ ـ رشته ریاضی و فیزیک

نمونه سوال میان ترم (دی ماه) ۹۶ ـ رشته علوم تجربی

نمونه سوال پایان ترم (خرداد ماه) ۹۷ـ رشته ریاضی و فیزیک

نمونه سوال پایان ترم (خرداد ماه) ۹۷ ـ رشته علوم تجربی

نمونه سوال میان ترم (دی ماه) ۹۶ ـ رشته علوم تجربی

 

 

  • اپلیکیشن عیدانه یازدهم

    ☑اپلیکیشن عیدانه یازدهم ☑ شامل آزمون، بازی آموزشی و جشنواره همراه با جایزه جهت استفاده از …
  • اپلیکیشن عیدانه دهم

    ☑اپلیکیشن عیدانه دهم ☑ شامل آزمون، بازی آموزشی و جشنواره همراه با جایزه جهت استفاده از این…
  • اپلیکیشن عیدانه نهم

    ☑اپلیکیشن عیدانه نهم☑ شامل آزمون، بازی آموزشی و جشنواره همراه با جایزه جهت استفاده از این …
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
پیک نخبگان: خلاقیت، نوآوری، پیشرفت

بررسی

اپلیکیشن عیدانه یازدهم

☑اپلیکیشن عیدانه یازدهم ☑ شامل آزمون، بازی آموزشی و جشنواره همراه با جایزه جهت استفاده از …